The fault, my dear… lies not in the stars but in ourselves.

 

You’re mine or you’re not mine.
No, I’m yours and I’m not yours.

Fear not

Fear not the monsters in your nightmares, fear the person you wanted to wake you up from your nightmares.

Fear not the monsters under your bed, fear the person you see when you close your eyes.

Fear not just the things that scare you. Fear the things that delight you.

Fear not just sadness. Fear the sources of your happiness.

Fear where your power lies.

Fear for there your weakness lies.

Fear not…

View On WordPress

I hope I could witness all your joy and all your pain. But until my moment comes…

paso ng mantika

sa dinami-rami ng alikabok ng tisa na dumampi sa

iyong mukha sa araw araw na pagturo mo sa mga

batang tinuring mong  mga anak, na kahit mapaos

ka sa kakaulit kung hindi nila naintindihan

humahanga ako sa iyo habang nanonood sa likod

ng silid-aralan, pinaglalaruan ang mga gamit mo

habang kumakain ng miryendang turon na ‘di mo naubos

wala na akong pinangarap kundi suklian

ang bawat araw na…

View On WordPress

They Say Date a Man Who—

They Say Date a Man Who—

THEY SAY DATE A MAN WHO —

They say date a man who reads, date a man who writes, date a man who travels… so I dated a man who reads, writes, and travels.

A man who understands the wonder in books, who would not rush to finish what he is reading. Who would get stuck in a single page all night because he finds a single line really beautiful.

A man who stops in the middle of complicated engineering…

View On WordPress